מה עשוי לגרום למקרר להתקלקל?


  1. מצב בו המקפיא תקין אך תא המזון במקרר אינו עובד
  2. מצב בו המקפיא עובד חלקית ואינו מקפיא כמו שצריך אך תא המזון במקרר תקין
  3. מצב בו תא המזון תקין אך המקפיא מפשיר
  4. מצב בו תא המזון וגם המקפיא במקרר עובדים חלקית ואינם עושים עבודתם כמו שצריך
  5. מצב בו המקרר כולו עושה קצר חשמלי פעם ביום
  6. מצב בו גם המקפיא ותא המקרר לא עובדים כלל